P

August 2, 2011

JALAN MENUJU TAQWA

PUASA JALAN TAQWA
Allah s.wt. memerintahkan hambanya berpuasa melalui firmanNya,


‘Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa. Puasa itu hanya beberapa hari yang ditentukan sahaja.
Suratul Baqarah 183

Allah menyatakan bahawa tujuan puasa adalah untuk bertaqwa kepadanya.

Taqwa adalah kemuncak hala tuju hidup manusia, kerana orang bertaqwa adalah menjadi kekasih Allah.

Firman Allah s.w.t.
‘Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.
Suratul Baqarah 194

Jelas dalam ayat tersebut bahawa sebab taqwalah maka seseorang itu dicintai oleh Allah s.w.t.

Di dalam surah At Taubah beberapa kali Allah mengulang jaminanNya mencintai orang-orang yang bertaqwa.

‘Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.’
At Taubah ayat 4

‘Ketahuilah bahawa Allah sentiasa bersama orang-orang bertaqwa.
At Taubah 36

‘Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.’
At Taubah ayat 73.

‘Sesiapa yang menunaikan janjinya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.’
Surah Aal Imran ayat 76.


BALASAN ORANG BERTAQWA

Allah s.w.t. memberi jaminan bahawa orang-orang yang bertaqwa di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam syurga.

‘Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa ditempatkan dalam syurga dan penuh nikmat.
At Tur ayat 17


Firmannya lagi,
‘ Sesungguhnya orang-orang bertaqwa ditempatkan di bawah naungan dan berdekatan dengan punca air.
Mereka menikmati segala buah-buahan yang mereka ingini,
Makanlah dan minumlah dengan penuh kelazatan sebagai balasan apa yang kamu lakukakan di dunia dahulu.
Al Mursalat 41.

Orang bertaqwa tidak perlu bimbang dari apa-apa bencana,

‘Allah menjadi pelindung kepada orang-orang yang bertaqwa.
Al Jaathiah 18.

Sewaktu di dunia, Allah memberikan rezeki dan berbagai kelebihan kepada orang-orang yang bertqwa.

‘Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah sudah pasti Allah menunjukkan kepadanya jalan keluar (menyelesaikan masalahnya). Dan Allah akan beberinya rezeki yang tidak disangka-sangka.

At Talak ayat 3.

‘Barang siapa yang bertaqwa pasti Allah pasti Allah akan mudahkan segala urusannya.’
At Talak ayat 4

‘Barang siapa yang bertaqwa pasti Allah menghapuskan kesalahannnya dan melipatgandakan pahala-pahalanya.
At Tahrim ayat 5.

‘Sekiranya penduudk sesuatu negeri itu beriman dan bertaqwa pasti Kami bukakan berkat dari langit (rezeki yang banyak), tetapi mereka mendustakan Rasul, lalu kami timpakan mereka dengan azab atas apa yang mereka lakukan.

Al A’araf 96.